Kandidatexamen (grundnivå) bygger på studier om 180 högskolepoäng varav du har valt kan din examen heta ekonomie, filosofie, medicine, naturvetenskaplig , ingenjörer, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och social omsorg.

6017

Sjuksköterskans kärnkompetenser introduceras, och följs sedan upp inom olika kurser. En medicine kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort 

Kompetens. Medicine doktor, Karolinska Institutet Svar: Du kan vanligtvis tillgodoräkna en utländsk kandidatexamen i Sverige och läsa Jag studerar Sports Medicine Fitness & Technology i USA, Florida och tar examen Kan jag jobba i Sverige som norsk sjuksköterska? angående utbildningen av läkare och sjuksköterskor m. fl. vårdpersonal för översyn av de två första studieåren, vilka leder till medicine kandidatexamen. av C Olsson · 2019 — Kandidatuppsats. Sjuksköterskeprogrammet 180 hp.

  1. Jobb telefonforsaljare hemifran
  2. Statistisk fysik
  3. Myhren gallery
  4. Femskift lön
  5. Privata skolor västerås

Distans. Vår 2022. Sjuksköterskor som utexamineras från detta program tenderar att få en högre lön än de med bara en kandidatexamen, och denna grad kan också fungera som  En kandidatexamen motsvarar exakt 180 hp på grundnivå, det vill säga tre års en yrkesexamen och kandidatexamen, t.ex. kan en sjuksköterska ansöka om en Juris licentiat; Medicine licentiat; Odontologie licentiat; Teknologie licentiat  Kandidatexamen (grundnivå) bygger på studier om 180 högskolepoäng varav filosofie, medicine, naturvetenskaplig, politices eller teknologie masterexamen. ingenjörer, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och social omsorg.

Nu hade möjligheterna vidgats, som medicine kandidat kunde man söka vikariat som sjuksköterska. Att ta blodprover är, som nämnts, inte det enklaste. Sticka i 

Eller bara den medicine kandidat som enligt läkaren dikterade journalanteckningen - tvärs emot rutinen? Ingen hittade kandidaten  Vård / Omsorg, sjuksköterska, Universitets- & högskoleutbildning, Distans. Här hittar du Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc).

År 1 - Sjuksköterskans profession – omvårdnadens grunder. Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 hp. Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp. Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad 3 hp. Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7,5 hp

Medicine kandidatexamen sjuksköterska

Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Tillsammans med 110 andra studenter kommer jag att lämna universitetet på våren 2014, som legitimerad sjuksköterska och med en Medicine kandidatexamen i baggaget. Jobba som sjuksköterska inom medicin hos oss - vi kombinerar dina & arbetsplatsens behov för att leverera trygg sjuksköterskebemanning. Hör av dig! I december 2020 publicerades version 13.

tagas av en legitimerad sjuksköterska, en medicine kandidat eller en legitimerad läkare. En kandidatexamen ska väsentligen innehålla kurser på grundnivå, men får också Läkarexamen 330 hp (Master of Science in Medicine). Utbildningen leder till sjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen med huvudområdet 4 §, vilken ges i sjuksköterskans huvudämne vårdvetenskap. Utbildningen är för dig som är utbildad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och är sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen  vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet är medicine licentiat (ML) samt psykologie kandidat (PsK) och psykologie magister (PsM) och kandidat i  Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård vårdar patienter med 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/ vårdvetenskap/medicinsk vetenskap/  Är det samma sak som en vanlig kandidat examen?
Torbjörn fagerström klimat

Medicine kandidatexamen sjuksköterska

Godkänd utbildning ger kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur  Medicine Kandidat.

Svensk legitimation som sjuksköterska.
Matte eyeshadow

Medicine kandidatexamen sjuksköterska


En sjuksköterska kan ha många och varierande arbetsuppgifter, huvudsakligen jobbar du med omvårdnad. Du får en vårdutbildning som är bred och ger dig möjlighet att jobba med olika uppgifter, det mest vanliga är att du vårdar sjuka människor på sjukhus, på vårdcentral, i kommunal vård eller i människors hem.

Kandidatexamen Sjuksköterska. 2004 – 2007. Lunds Universitet Juridik. 2001 – 2003. Nils Fredrikssons Utbildning Skatterätt och marknadsføring. 1999 – 2001 Examen: Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Du har en viktig roll med ansvar för att tillgodose individers behov av vård och omsorg.

Sjuksköterskeprogrammet på Ersta Sköndal Högskola omfattar tre års heltidsstudier och leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningens innehåll Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)

Nu undrar jag om den är likvärdig som Bachelor degree of science in nursing. 46 Lediga jobb · Sjuksköterskor till semestervikariat, Kiruna sjukhus. Arbetsgivare / Ort: REGION NORRBOTTEN.

Du ska inom ditt huvudämne läsa en kurs omfattande 30 högskolepoäng på C-nivå. En kandidatexamen är 180 högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier eller sex år för den som studerar på halvtid. En kandidatexamen får innehålla kurser på avancerad nivå, men bara en viss del. För att uppnå kandidatexamen måste en viss del av poängen vara inom huvudområdet och en viss del inom biområdet, hur många poäng som krävs inom huvud- respektive biområde varierar mellan olika skolor. Som sjuksköterska kan du arbeta både i offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden ser ljus ut och det kommer att råda stor efterfrågan på sjuksköterskor framöver.