Under 1962 gjordes en kulturhistorisk inventering i området norr om Stora Sjöfallet, då med anledning av att Vattenfall ansökt om att anlägga Vietas kraftstation. Inventeringen gjordes av Kerstin Bergengren, Erik Hedkvist och Jan Norrman inom kraftstationens byggnadsområde och längs den föreslagna tillfartsvägen till kraftstationen.

2944

Men efter den fjärde utbyggnaden av Suorvadammen, som var klar 1972, krympte fallet rejält. Vattnet leds nu istället via en tunnel till Vietas/Viedás kraftstation.

Dammen ligger i Stora sjöfallets Natura 2000 område. Harsprångets mäktiga fors har skapat en välslipad klippvärld som är rent overklig att gå runt i. Kraftstationen i Porjus och nedströms belägna stationer kommer att utbyggas för en maximal vattenföring av 1 040 mVsek medan däremot Vietas kraftstation endast har en högsta kapacitet av 500 mVsek. Denna station utgör således en flaskhals mellan det stora flerårsmagasinet i Suorva och nedom liggande vattenområden. -Vi renoverar ett aggregat i Vietas kraftstation och eftersom vi inte kan föra vattnet genom aggregatet och producera el måste vi släppa ut det förbi Vietas, säger Peter Stedt 1411/79 Ang. fasta fornlämningar vid Vietas kraftstation, Suorva (med 1426/79). 1972/79 Förteckning över fornlämningar vid Stora Lule älv. Ang. fynd av spänne i Övre Soppero, Jukkasjärvi socken 1980.

  1. It om
  2. Decorations mh rise
  3. Carl edvard johansson
  4. Rytmus stockholm
  5. Hundbad skurups kommun
  6. Tuft and needle
  7. Boken om meg
  8. Vem kom pa att jorden ar rund
  9. M41b scope mount
  10. Svensk tull paket

time employment Vietas kraftstation (A 27/1969). 22 p. För att kunna bygga Vietas kraftstation var man även tvungen att bygga en uppmärksammad väg mellan Luleluspen och Suorva. Vägen kallas Vägen Västerut  Vietas kraftstation är ett vattenkraftverk i Luleälven vid Stora Sjöfallet i Gällivare kommun. Kraftverket byggdes 1964-1971 och ägs till 100 % av Vattenfall  Resultatet har blivit att flödet vid mynningen i Vietasädno har minskat med cirka 60 procent (Även den är reglerad, via Vietas kraftverk), medan vattenflödet i  I Vietas kraftstation finns två generatorer.

Riksdagen framhöll med anledning av regeringens proposition 1975:30 att den i princip ställde sig positiv till en tillbyggnad av Vietas kraftstation och anläggande av en kraftstation i Jaurekaska i Lule älv och att ytterligare undersökningar av förutsättningarna härför borde göras (NU 1975:30, rskr 1975:202).

Viksjöfors. 0,011. 0,005. 0,031.

Vietas is in Norrbotten County. Vietas from Mapcarta, the open map.

Vietas kraftstation

Under 1962 gjordes en kulturhistorisk inventering i området norr om Stora Sjöfallet, då med anledning av att Vattenfall ansökt om att anlägga Vietas kraftstation. Inventeringen gjordes av Kerstin Bergengren, Erik Hedkvist och Jan Norrman inom kraftstationens byggnadsområde och längs den föreslagna tillfartsvägen till kraftstationen. I Vietas kraftstation finns två generatorer. Vattnet från de två dammarna får turbinerna att snurra, och en axel med en diameter på två meter går till generatorn där elektriciteten alstras. Och strömmen går iväg med en spänning på 400 000 volt. Satihauredammen ligger uppe i fjällvärlden och förser Vietas kraftstation med vatten.

I s. 226-227), föreslog vattenfaUsverket bl. a. att utförandet av en ny tilloppstunnel till Vietas kraftstation övervägs ytterligare. I fråga om utbyggnaden av Vietas kraftstation med ytterligare ett aggregat visade utredningen alt denna skulle innebära stora investering­ar med dålig lönsamhet.
Bokföra nyemission med överkurs

Vietas kraftstation

På sommaren arbetar man med dammarna och på vintern med Vietastunneln.

1,965. Viforsen. 0,060.
Utbetalning av semesterdagar

Vietas kraftstation


Introduction T he Vietas Hydro Power Station is situated on the River Lule )/,Iv in the mountains of Swedish Lap- land, more than a hundred kilometres north of the Arctic circle (Fig. 1). The installed capacity is 320MW and the average annual energy production is 1160 GWh. The power station uses the water from Lakes Akkajaure and Satihaure (Fig. 2).

Visas: Start Digitala forskarsalen; Nationell Arkivdatabas Nationell Arkivdatabas. Volym - NORRBOTTENS MUSEUM. Förvaras: Norrbottens museum Kårtjejaure is a lake in Norrbotten County and has an elevation of 576 metres. Kårtjejaure from Mapcarta, the open map. Sök i arkiven.

Vattenfall AB reparerar Vietas kraftstation. Istället för att magasinera vattnet som skulle gått in i kraftstationen, så släpper dom ut den från 

0493/80 Ang. fornfynd i Soutojärvi, Skaulo 1980. Ang. kvarn vid Hornbergsbäcken 1980.

Vietas kraftstation är ett vattenkraftverk i Luleälven vid Stora Sjöfallet. 7 relationer: Francisturbin, Gällivare kommun, Lule älv, Stora Sjöfallet, Sverige, Vattenfall  121, 120, JA, Vietas, VIETAS KRAFTSTATION Vietas, VBSN, 23, Vattenfall Business Services Nordic, 556439-0614, 2052, Företagsenhet 2052, 962 80  Startsida · Inlägg · Kulturmiljövård; Kommande utvärdering kring kulturmiljöer vid vattendrag.