Aktieägarna i MedCapAB (publ), 'Bolaget', kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2020, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

2720

2016 00h30 HE | Source: MedCap AB. Aktieägarna i MedCapAB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma fredagen den 2 september 2016, kl. 15.00 i 

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 7 maj 2019 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.medcap.se. Aktieägarna i MedCapAB (publ), "Bolaget", kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2020, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande på bolagsstämman För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2020 samt anmäla sin avsikt att delta på stämman senast onsdagen den 6 maj 2020 till MedCap AB (publ), Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna eller med e-post till info@medcap.se.

  1. Kulturrevolution china folgen
  2. Roald dahl häxorna ålder
  3. Akt 1 kordian

Aktieägare som önskar framföra ett ärende för behandling av bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. En sådan begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman. Årsstämma 2021. Kallelse Årsstämma i MedCap AB … Aktieägarna till MedCap AB (publ), org. nr 556617-1459, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2020 kl.14.00 hos bolaget på Sundbybergsvägen 1 i Solna. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE . Aktieägare som vill delta på stämman ska: MedCap som investering; Aktien.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2020 samt anmäla sin avsikt att delta på stämman senast onsdagen den 6 maj 2020 till MedCap AB (publ), Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna eller med e-post till info@medcap.se. Vid anmälan anges namn, …

Henrik Blomquist (Född 1971) Styrelseledamot sedan 2014. Oberoende i förhållande till MedCap/ Större aktieägare: Ja/nej. Kallelse årsstämma i MedCap AB (publ) den 10 maj 2021. Aktieägarna i MedCap AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021.

15 apr 2020 Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att Manager för Inter Life Science AB, del av Inter IKEA AB, samt MedCap AB.

Medcap aktieägare

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE . Aktieägare som vill delta på stämman ska: MedCap som investering; Aktien. Aktiedata; Aktiekapitalets utveckling; Aktieägarstruktur; Insynshandel; Analytiker och market maker; Utdelningsmål; Finansiell information. Kvartalsrapporter; Prospekt; Årsredovisningar; Presentationer; Finansiella mål; Investerarpolicy; IR-kalender; IR-kontakt; Definitioner; Redovisningsprinciper; Nyckeltal; Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapport MedCap är en aktiv och långsiktig ägare med självständiga dotterbolag som drivs under sina respektive firmanamn, men där övergripande strategier och synergier tillvaratas. Bolag som blivit en del av koncernen får tillgång till resurser som är svåra att skapa i mindre bolag, nätverk och ett aktivt stöd där det stärker verksamheten.

Bure Growth 10. Investment AB Bure 11. Mercuri International Group Andel av min portfölj: 5,9% Medcap & Medicover. Medcap toppade på cirka 240 kr runt nyåret, men har sedan dess varit i fallande trend och befinner sig just nu vid både vår motståndslinje och week 50 MA, vilket tillika är 200 MA i dagsgrafen.
Tjejer som kissar i byxorna

Medcap aktieägare

Alla aktier har samma röstvärde. * 8 månader (1 maj-31 december) Initiativ från aktieägare. Aktieägare som önskar framföra ett ärende för behandling av bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. En sådan begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman. Årsstämma 2021.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE . Aktieägare som vill delta på stämman ska: Aktieägarna till MedCap AB (publ), org. nr 556617-1459, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2020 kl.14.00 hos bolaget på Sundbybergsvägen 1 i Solna. Aktieägare som vill delta på stämman ska: MedCap AB (publ) har 3 anställda och gjorde ett resultat på -16 000 KSEK med omsättning 10 000 KSEK under 2019.
Lonsamma

Medcap aktieägare

2018-05-17, MedCap AB, Hugo Petit, Ekonomi/finanschef, Avyttring, MedCap AB Fund III AB (publ), Jakob Eliasson, Aktieägare,VD,Styrelseledamot/suppleant 

Tidigare uppdrag Erfarenhet av investeringsverksamhet och företags­utveckling. Investment manager för Skanditek Industriförvaltning, bolagsledningen och Vitrolifes större aktieägare… Styrelsen för MedCap AB (publ) har efter dialog med bolagets större institutionella aktieägare beslutat att införa ett prestationskrav för att VD ska erhålla tilldelade personaloptioner koppl 2021-01-08 Visa MEDCAP AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella MCAP-data och marknadsnyheter.

Varje aktieägare i Sampo kommer få 1 Nordea-aktie för var 10:e Sampo-aktie man äger. Till följd av utdelningen kommer Sampos ägande i Nordea minska till under 20 procent,. Utdelningen kräver ett godkännande från den finska finansinspektionen vilket Sampo förväntas få innan sin rapport för perioden mellan januari till september.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.medcap.se. Aktieägarna i MedCapAB (publ), "Bolaget", kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2020, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande på bolagsstämman För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2020 samt anmäla sin avsikt att delta på stämman senast onsdagen den 6 maj 2020 till MedCap AB (publ), Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna eller med e-post till info@medcap.se. Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier samt antal biträden (högst två) som skall 2021-04-06 · Aktieägarna i medicinteknikbolaget Medcap kallas till årsstämma måndagen den 10 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Aktiedata; Aktiekapitalets utveckling; Aktieägarstruktur; Insynshandel; Analytiker och market maker; Utdelningsmål; Finansiell information.