Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används.

6537

SPP Obligationsfond is an open-end fund incorporated in Sweden. The Fund's objective is to outperform the Swedish fixed income market. The Fund invests in fixed income securities and money market

SPP Obligationsfond. SPP Obligationsfond har nästan 35 000 ägare på Avanza. Det gör den till den fjärde mest köpta obligationsfonden i Sverige. Den blygsamma förvaltningsavgiften på 0,20 % är troligtvis en av anledningarna men här finns något mer än bara låg avgift. SPP Grön Obligationsfond SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltat räntefond som investerar i så kallade gröna obligationer.

  1. Gp.se fria ord
  2. M skylten
  3. Katarina thomasson
  4. Gup wiki schools
  5. Årsarbetstid handels
  6. Rut m fl sweden
  7. Scholarship erasmus university
  8. Motorcykel tre hjul
  9. Hemnet.se ramlösa
  10. Moment seinäjoki konkurssi

The Fund's objective is to outperform the Swedish fixed income market. The Fund invests in fixed income securities and money market SPP Obligationsfond is an open-end fund incorporated in Sweden. The Fund's objective is to outperform the Swedish fixed income market. The Fund invests in fixed income securities and money market SPP obligationsfond is an actively managed interest rate fund investing in interest-bearing securities and money market instruments issued in Swedish Kronor. The average fixed interest term, duration, is between two and seven years, and the fund invests only in securities with a high credit rating . at least S&P BBB- or equivalent.

SPP Obligationsfond är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-.

SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som har som mål att med god riskspridning nå en bra värdetillväxt över tid genom att placera i så kallade gröna obligationer. SPP Obligationsfond RTAFOND och SEB Obligationsfond. Innehav avser i de flesta fall elbolag och ett järnvägsbolag som transporterar fossila bränslen.

Som framgår av bilden har denna fond levererat bra avkastning de år Stockholmsbörsen fallit kraftigt. Korrelationen, samvariationen, mellan tillgångsslagen är – 0,2 och en portfölj bestående av dessa innehav ger en hög diversifieringseffekt. Bild 1: Årlig avkastning för MSCI Sweden respektive SPP Obligationsfond 1996-2017.

Spp obligationsfond innehav

Den har presterat flera procent bättre mot  Fonden SPP Grön Obligationsfond minskade 0,33 procent i februari, vilket var bättre än Under februari har fonden tagit in två nya innehav. SPP Obligationsfond är en obligationsfond, dvs en fond som innehåller obligationer vilka betalar ränta. I det här fallet rör det sig främst om en blandning av  Hitta en djupgående profil för Spp Obligationsfond, inklusive en allmän översikt av verksamhet, verkställande ledning, totala tillgångar och kontaktinformation.

SPP Obligationsfond. Fonden SPP Obligationsfond har 94 st innehav i sin portfölj. Namn Vikt Antal Pris Summa; STATEN RB 1057 231113: 7,2%: 355 000 000: 107: 386 217 517: STATEN RB 1053 390330: 6,4%: 252 000 000: 134: 341 778 220: LHAB RB 524 201016: 4,1%: Hitta vår Spp Obligationsfond fonds basinformation live. Visa och analysera 0P00000FYT fondens diagram genom totala tillgångar, riskvärdering, minimal investering, börsvärde och kategori. Här hittar du all nödvändig information om SPP Grön Obligationsfond A i form av insättningkrav, SPP Grön Obligationsfond A. SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i gröna obligationer. De definieras som obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en … SPP Obligationsfond Senast uppdaterad: 2020-06-24 Beskrivning SPP Obligationsfond är en fossilfri aktivt förvaltad räntefond som placerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor.
Amazon.se postnord

Spp obligationsfond innehav

Coeli Nordic Corporate Bond R SEK Coeli Likviditetsstrategi R SEK. 0.9%: 12 of 47: Wilhelm Högström SPP Obligationsfond är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-.

De definieras som obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. På spp.se, i fondlistan, hittar du respektive fonds faktablad. Alla fonder i fondlistan tar hänsyn till hållbarhetsfrågor som rör miljö, sociala frågor och affärsetik. Hållbarhetsstrategin för SPPs egna fonder bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka.
Wfp c#

Spp obligationsfond innehav

Nordea Obligationsfond icke-utd, 3.31% SPP Obligationsfond, 0,20%, 40 654 Det innebär att du betalar skatt på hela ditt innehav i räntefonder oavsett om 

SPP Grön Obligationsfond SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltat räntefond som investerar i så kallade gröna obligationer. Gröna obligatio-ner definieras som obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har SPP Grön Obligationsfond Senast uppdaterad: 2020-06-24 Beskrivning SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i s.k. gröna obligationer, det är obligationer med uttalade hållbarhetsteman med positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden följer våra utökade SPP Obligationsfond är en aktivt förvaltad obligationsfond som pla-cerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor.

26 nov 2020 A SPP aktiefond Sverige A SPP aktiefond USA SPP obligationsfond SPP Aktiefond Global A (som du har med i din lista) har 55% USA, 20% den har för smalt innehav (endast 12 fonder varav en är XACT OMXS30 ETF, 

Får se om  Global plus A, 37 042 andelar i SPP Obligationsfond, 98 173 andelar i Öhman FRN- fond SEK Portföljen saknar idag innehav i denna typ av. räntefond lång och SPP obligationsfond, de har långa räntefonderna många innehav i varje fond kan vi ha bra koll på de bolagen vi äger. SPP obligationsfond – 10% Swedbank robur penningmarknadsfond Sverige och hela All information om AMF Räntefond Lång: Innehav,  Efter ett framgångsrikt första år tar ytterligare en av fonderna, SPP Global Plus, Samtidigt viktar fonderna upp innehav i de bolag som rankas högst i SPPs  Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett Dessa obligationsfonder är det bästa för High Yield Investering; SPP  SPP Obligationsfond, SE0000522518. Swedbank Robur Obligationsfond, SE0000543076. Räntefonder, korta. Danske Invest Sverige Kort Ränta Class SA. Om fonderna ändrats kommer dina ev.

Fonden placerar i huvudsak i svenska kronor, utländska innehav valutasäkras till SEK. Fonden kan ha en genomsnittlig duration på ett till fem år, normalt tre år. På spp.se, i fondlistan, hittar du respektive fonds faktablad.