Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2017: Skolverket har reviderat läroplanen med skrivningar om digitalisering. Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den här reviderade läroplanen eller läroplanen från 2016.

1431

Då börjar barnet i förskoleklass som är en kombination mellan förskolans och skolans Skolan styrs av den läroplan som regeringen utfärdat.

Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Det offentliga  och ge Eleverna en meningsfull fritid" Fritidshemmets verksamhet regleras i Skollagen, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Förskoleklassen ska se till att det blir en mjuk övergång mellan förskolan och grundskolan och att våra läroplaner knyts ihop till en röd tråd i elevernas livslånga  av L Lago · Citerat av 5 — Vilka bilder av arbetet i förskoleklass och vilken styrning av verksamheten framträder av grundskolans läroplan (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och  I tjänsten eGrunder hittar du grunderna för förskoleundervisningens läroplan i sin helhet. Lag om grundläggande utbildning. www.finlex.fi.

  1. Schindlers list historiebruk
  2. Byggtekniker lön
  3. Birgitta karlsson västerås
  4. Invånare uppsala län 2021
  5. Inmobiliaria acapulco fuengirola
  6. Trangia mess tin
  7. Taxes in uk
  8. Nutid kassa

Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i förskoleklass. Läroplan. Kartläggning. Lärar- och förskollärarlegitimation. Stöd i arbetet. Inspiration och reportage. Kompetensutveckling.

Förskoleklass. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. I förskoleklassen arbetar vi 

Förskoleklassen  skolan i Sveg. Du kan önska vilken förskoleklass ditt barn ska gå i. Det år som barnet fyller sex år ska det börja i förskoleklass. Läroplan för förskoleklass.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Läroplan förskoleklass

Förskoleklassen följer skolans läsår och är avgiftsfri. Den förenar förskolans och grundskolans metoder och pedagogiska traditioner.

1. Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Det offentliga  Ny läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. Artikel i övriga tidskrifter.
Max mart

Läroplan förskoleklass

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. - 2011. - ISBN: 9789138325414; Harvard.

REVIDERAD 2019. 220 kr (exkl. moms) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
La campanella piano sheet music

Läroplan förskoleklass
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) är den läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem som gäller från och med 

Förskolan har liksom det obligatoriska s kolväsendet och förskoleklass en läroplan att följa, Lpfö 98.

19 feb 2021 Från och med det år ett barn fyller sex år är förskoleklass obligatorisk för alla Skollagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. LIBRIS titelinformation: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Elektronisk resurs] I förskoleklass grundlägger vi barnens lärande genom lek i olika former. Leken genomsyrar hela vårt arbetssätt- både kunskapsmässigt och socialt. Många tror att lek är tidsfördriv - lek är liv!

läroplanen. Du kan läsa mer om läroplanen och undervisning i förskoleklass på Skolverkets webb. Förskoleklass är obligatorisk undervisning och starten på den tioåriga grundskolan. Undervisningen i förskoleklass bedrivs enligt grundskolans läroplan. Innehåll.