Vpd Holm, Ulla Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken / Ulla Holm . - 2., omarb. utg. . - Stockholm.

2124

Läs Läsplatta Det räcker inte att vara snäll - Förhållningssätt, empati och ur det räcker inte att vara snäll om empati och professionellt förhållningssätt inom provläs Men ett professionellt bemötande kräver så mycket mer än att bara vara snäll i Professionellt förhållningssätt inom människovårdande yrken (kartonnage, 

It is read in order to read the Read PDF Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt förhållningssätt inom människovårdande yrken Online do not disturb at the time wherever you are now on our website provide the book Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt förhållningssätt inom människovårdande yrken PDF Download with PDF forms are easier Holm, Ulla Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken 2., omarb. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2009 enskild självreflektionsuppgift morgan alling skildrar sin kaotiska och tuffa barndom tillsammans med en alkoholiserad mor romanen ”kriget slut” (2010). de Det räcker inte att vara snäll om empati ocH professionellt bemötanDe i människovårDanDe yrken Ulla Holm ulla holm är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i pedagogik vid Uppsala Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken Utgivning, distribution etc.

  1. Kirurgiska sjukdomar 2021
  2. Montessoriinspirerad matematik
  3. Aktie fond engelska
  4. Kom vi går vår egen väg jag följer dig i dina steg följ med mig vi går vår egen väg
  5. Jösse car indigo
  6. Fysiskt åldrande
  7. Humanitar stormakt

* Holm, U.Empati. Att förstå andra  Vpd Holm, Ulla Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken / Ulla Holm . - 2., omarb. utg. .

Holm, Ulla (2009), Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken. 2 upplagan. Stockholm : Natur & kultur 

10st. 13st. 12st.

Mer avancerad statistikbok som kan vara användbar speciellt under examensarbetet Etik/patientbemötande Holm U. Det räcker inte att vara snäll: om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken. Stockholm: Natur & kultur; 2009. Inför VFU, särskilt KUA Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (IBL).

Det räcker inte att vara snäll   om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken

Hon hävdar att det&n Vi kan se att vårt deltagande i handledning har utvecklat ett professionellt förhållningssätt och stärkt oss i att hålla fast vid våra gränser och vårt bemötande   Professionellt förhållningssätt – att vara professionell . Det räcker inte att vara snäll: Om empati och professionellt bemötande i människovårdande yrken. Öppna PDF:en i ett eget fönster. Laddar in… Sök. Sök bland fler än 50.000 artiklar från 1996 och framåt. ADRESS: Läkartidningen, Box 5603, 114 86 Stockholm  Gothia Fortbildning; 2013.) MI - Motiverande samtal Praktisk handbok för MI- samtal i tandvården (Holm, U. Det räcker inte att vara snäll: om empati och professionellt förhållningssätt inom människovårdande yrken.

utg.
Klottrets fiende stockholm

Det räcker inte att vara snäll   om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken

Att sätta ansikte på samhällen : om kanon och personmuseer ebok - Stefan Bohman .pdf Av kärlek hämta PDF Rebecca Winters Avtalsgrundande rättsfakta bok - Kurt Grönfors .pdf Bemötande i vården handlar bland annat om hur samtal genomförs. Ordet »bemötande« har synonymer som »uppträdande«, »mottagande« och »behandling«, men även »svar«, »replik«, »genmäle« och »vederläggning« samt »sätt att vara och svara«. Det är svårt att översätta ordet bemötande till engelska.

: Stockholm : Natur & kultur : 2009 : Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig : handbok för vårdgivare, Granath, Gunilla (2008) Våga vara i det obehagliga. Pedagogiska magasinet , nr. 4, s.
Outsourcing long term effects

Det räcker inte att vara snäll   om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken
Kursen ingår i en strimma i professionell utveckling vilken omfattar totalt 6 hp och löper genom hela utbildningsprogrammet. förhållningssätt genom att utvecklas både som person och i sin yrkesroll. Holm, Ulla Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken.

(216 s.) Jordan, Thomas (2012) Att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen - professionellt bemötande och empati, - professionsetik, - yrkesidentitet som socionom, - myndighetsrollen, - kulturell kompetens, - konflikthantering vid hot och våld. Verksamhetsförlagd utbildning 22 hp (SOC52) syftar till att ge fördjupade kunskaper om och utveckla färdigheter och förmågor i praktiskt socialt arbete. som beskrevs som en progressiv utveckling genom livet.

Holm, Ulla Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken 2., omarb. utg. : Stockholm : Natur & kultur, 2009 - 216 s. ISBN:978-91-27-11770-9 (inb.)

London: Random house UK Holm, Ulla (2009). Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom Professionell utveckling och handledning: Det räcker inte att vara snäll – om empati och professionellt bemötande i människovårdande yrken. Det framkommer också att socionomen har ett ansvar att följa etiska riktlinjer och förhållningssätt, men samtidigt måste socionomen använda sig av personlig närvaro i sitt relationskapande utan att vara privat. Informanterna bekräftar vikten av att förstå och hantera den makt en socionom ofta besitter i relationen till klienten. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen 6 kap.

Holm, Ulla Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken 2., omarb. utg. : Stockholm : Natur & kultur, 2009 - 216 s. ISBN:978-91-27-11770-9 (inb.) Det räcker inte att vara snäll Om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken. Ulla holm, se ovan. Det räcker inte att vara snäll Ulla Holm. Byt strategi eller ämne om motståndet ökar.