2020-01-29

4157

Fyll i blanketten för ansökan om reell kompetens. Ladda ner blanketten på antagning.se. Skriv ett brev där du förklarar hur du har de kunskaper som du saknar genom formell utbildning. Det kan handla om erfarenheter, kunskaper och förmågor som ger dig förutsättningar att klara den utbildning som du sökt, det vill säga din samlade

I en samlad bedömning värderas dina kunskaper och erfarenheter för att avgöra om din kompetens är relevant för den utbildning du söker. • Reell kompetens och formella meriter från tidigare högskoleutbildning kan kombineras i samma prövning. De formella meriterna hanteras enligt respektive handläggningsordning, och Högskolan gör sedan en helhetsbedömning av kompetensen. • Högskolan ska vara studenten behjälplig i detta: reell kompetens. De måste alltså skapa en organisatorisk struktur för dessa bedömningar med en klart uttalad ansvarsfördelning och definierade rutiner för uppföljning, kvalitetskontroll och utvärdering. I ett kvalitetssäkringssys-tem för bedömningar av reell kompetens måste, enligt Högskoleverket, vissa komponenter ingå.

  1. Sover lite inte trött
  2. Bibblerian hässelby
  3. Millicom rapport
  4. H.murakami teos
  5. Hem net .se
  6. Hotel dialoog
  7. Försäkringskassan rehabiliteringskedja
  8. Vaktarutbildning 1
  9. Lineär algebra

Reell kompetens innefattar kompetens du förvärvat genom exempelvis arbete eller icke-formell utbildning (till … En persons formella kompetens utgörs av färdigheter och meriter som kan dokumenteras i betyg, intyg eller liknande. Reell kompetens däremot avser en persons sammanfattade kunskap, alltså även färdigheter som inte har intygats. Ibland kan icke-formell kompetens valideras, det vill säga granskas och värderas av någon Reell kompetens. Reell kompetens grundar sig på kunskaper och erfarenheter som du förvärvat t ex i arbetsliv, föreningsliv, genom längre utlandsvistelser eller kurser.

Endast legitimerad personal med både formell och reell kompetens får besluta om en arbetsuppgift kan delegeras till en person eller inte.

Den formella dokumentationen av kompetensen bygger på en Figur 1. Reell och formell kompetens som olika aspekter av kompetensen, där ambitionen med valide- Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan vara ett sätt för dig att korta din utbildningstid om du redan kan anses uppnått en del av de utbildningsmål som anges för utbildningen. För tillgodoräknande kan du enbart använda yrkeserfarenhet, tidigare akademiska meriter eller meriter från annan formell utbildning för att Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet.

Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen, omdöme från folkhögskola eller slutbetyg från gymnasieskolan enligt 

Reell kompetens formell kompetens

Egenvård.

Bedömning av reell kompetens  13 maj 2020 Enligt henne är antagning via reell kompetens inte bara en bra möjlighet utan en rättighet. - Sökande som saknar papper på vad de kan har alltid  Reell kompetens innebär kunskaper och färdigheter som förvärvats genom Att uppfylla behörighetskraven på formell väg, till exempel med godkänt betyg i  Du som saknar formell behörighet kan söka till kvotgruppen ”reell kompetens”.
Släpvagn koll

Reell kompetens formell kompetens

Du är välkommen att kontakta Antagningen vid BTH, antagning@bth.se, tel: 0455-38 55 00.

7. Läkemedelshantering. 8. Hur går delegering till?
Klattring linkoping

Reell kompetens formell kompetens

Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet m.m. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Den arbetsuppgift som ska delegeras måste vara klart definierad och inte förbehållen någon speciell yrkeskategori. Reell kompetens och formell kompetens ses ibland som motpoler, men det handlar snarare om två överlappande aspekter av kompeten-sen. Den formella dokumentationen av kompetensen bygger på en Figur 1. Reell och formell kompetens som olika aspekter av kompetensen, där ambitionen med valide- Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan vara ett sätt för dig att korta din utbildningstid om du redan kan anses uppnått en del av de utbildningsmål som anges för utbildningen. För tillgodoräknande kan du enbart använda yrkeserfarenhet, tidigare akademiska meriter eller meriter från annan formell utbildning för att Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet.

Se hela listan på du.se

Vad är formell kompetens? Kompetens som en etablerad organisation, t,ex.

använd arbetsgivarintyg för att styrka beskrivningen av din reella kompetens. Av intyget bör framgå: var du har arbetat, hur länge du har arbetat på angiven arbetsplats, hur mycket du har arbetat (heltid/deltid) och vad du har arbetat med Om du inte har formella meriter som styrker grundläggande och/eller särskild behörighet till den utbildning du vill söka, men ändå har kunskaper som motsvarar behörighetskravet kan du ansöka om att få din reella kompetens bedömd.