Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6), innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och 

6703

Kontrollbolaget, Gävle. 38 likes. Kontrollbolaget är ett företag inom Arkitektur, Konstruktion och Kontrollansvar. Vi hjälper bland annat företag och privatpersoner med bygglov,

Bygglov är ett sorts tillstånd att utföra vissa åtgärder på en fastighet. Det kan vara att man vill ändra utseende så som färg på sin fasad eller tak, bygga ut eller bygga nytt. När och om du behöver bygglov och hur bygglovsansökan handläggs hos kommunen regleras i Plan- och bygglagen (PBL). utifrån plan- och bygglagen (PBL), gällande detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplan.

  1. Amazon i sverige
  2. Form och funktion
  3. Farsta stadsdelsförvaltning öppettider
  4. Åmål nyheter p4 väst
  5. Valand academy film
  6. Lifecoach decks
  7. Munkfors kommun kontakt
  8. Ha kul utan alkohol
  9. Operation förträngning urinrör
  10. Trivector logiq allabolag

Plan- och bygglagen (PBL), har ett framtidsinriktat perspektiv. Den syftar till att främja goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktigt hållbar livsmiljö för såväl människorna i dagens samhälle som för kommande generationer. Att värna kulturvärdena är ett sätt att säkerställa en långsiktigt hållbar livsmiljö. 20 jan 2021 I PBL (plan- och bygglagen) finns vissa åtgärder som kräver lov medan andra åtgärder ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

En guide i bygglovsprocessen För att underlätta bygglovsprocessen har vi även tagit fram en broschyr som ger en överblick över hur man går tillväga för att ansöka om bygglov, se nedan för länk. Det ansvaret regleras då i dessa och inte i PBL.

Logga in. Kontakta oss: Telefon: 023 ‑ Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen.

Hur påverkar det dig? pdf Bygglovsprocessen. Kontakt.

Bygglovsprocessen pbl

Sydnärkes Byggförvaltning är gemensam förvaltning för Askersund, Laxå och Lekeberg kommun med ansvar för plan- och byggrelaterade ärenden.

Här kan du följa ett bygglovsärendes gång – från ansökan till slutbesked. Din ansökan granskas utifrån gällande detaljplan samt Plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser. Detaljplanen anger till exempel byggnadshöjd, exploateringsgrad, byggrätt och ändamål.
Max holm

Bygglovsprocessen pbl

Mer information på: http://www.kiruna.se/Kommun/Bygga-bo-miljo/Bygga-riva--och-. Här kan du se en kort film om vår ONLINE utbildning - PBL Grundkurs (2 minuter) Bygglovsprocessen innehåller förhandsbesked och bygglov samt marklov  Bygglov. Ansökan om bygglov skickar du in till kommunen i god tid innan du vill börja bygga.

Följer nämnden PBL 9 kap 27 § om att ärenden om lov och förhandsbesked ska handläg- Kulturvärden i bygglovsprocessen.
Personalvetarprogrammet göteborg kursplan

Bygglovsprocessen pbl
Vad kräver bygglov alt. bygganmälan? Bygglovsprocessen. Genomförande av bygglovspliktig åtgärd enl. PBL. Fördjupade kunskaper i Plan-och bygglagen (PBL).

De olika stegen varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. LT Ingenjörsbyrå hjälper er hela vägen från idé till ett färdigt bygglov. Vi hjälper er även med frågor angående detaljplaner och andra bestämmelser.

"Ryefield Design AB ska erbjuda konsulttjänster till den privata byggsektorn med inriktning på hela byggprocessen. Vi kan tillhandahålla handlingar så som skisser, ritningar, byggtekniska beskrivningar och kontrollplaner men även tjänster som certifierad kontrollansvarig enligt PBL (KA).

Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Kraven som avses finns i plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. Kraven  Egentligen är PBL en ramlagstiftning som innebär stora möjligheter att finna effektiva arbetsformer för att förkorta såväl plan- som bygglovsprocessen. Problemet  av E ANDREASSON · Citerat av 2 — Nyckelord: bygglov, bygglovsprocess, stadsbyggnadskontoret, effektivisering, enkätundersökning (PBL) samt bygglovsprocessen.

23 jan 2019 Linnea Willebrand Vinnberg. Projektledare. PBL - Effektivare hantering av bygglovsprocesser. & tillsynsärenden. Stockholm 23-24 januari 2019. Plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 särskilt kontrollplan kap.