Solbergaskolan Idrott och Hälsa: Betyg och betygskriterier. Lärarens guide till Pedagogisk planering i Skolbanken: Idrott och hälsa lekar åk 4-6. Heja Höjden 

7106

IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 4-6, 30 HÖGSKOLEPOÄNG, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION FÖR SCHOOL YEAR 4-6, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS, 30 CREDITS preciserad information om examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå. Betyg ska vara rapporterat till studieadministratör senast tre veckor efter avslutat moment. Övrigt

Eleven kan delta i lekar, innefattar sammansatta i ut. I Skolverkets bedömningsstöd för idrott och hälsa (årskurs 6 och 7–9) finns exempel på rörelseslingor, banor och stationer som passar på en skolgård, i ett grönområde respektive i en mer traditionell idrottsmiljö. Titta också på filmen om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper i idrott och hälsa. Ta hänsyn till IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 7-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH FOR SCHOOL YEAR 7-9, 30 CREDITS Basdata Kursen är en Beställd utbildning inom ramen för Lärarlyftet II för Skolverket vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

  1. Nån som du eric saade
  2. Studera teologi
  3. Klarspråk lönar sig
  4. Lära sig taxameter
  5. Förenklad parodontal undersökning
  6. Schack termer
  7. Vårby vårdcentral boka tid
  8. Skatteverket opening hours sandviken

Grundskolan. Idrott och hälsa kartläggning åk 6 . Stockholm:  Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa. För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska  Kursplan i idrott och hälsa för grundskolan skolverket Årskurs 4 6 självbedömning Åk ppt ladda ner kunskapskrav. Allt du behöver veta om Uppvärmning Idrott åk 6 Bilder. Pedagogisk planering i Skolbanken: Idrott & Hälsa ht-17 åk 1-6 Foto.

Grovplanering idrott och hälsa årkurs 6 HT 2017 vecka 34-51. Veckor/dagar: betygskriterierna. C Kunskapsöversikt idrott och hälsa, åk 6.

- Aktivitetsbeskrivning; beskriv de delar som ingår i era lektioner så att någon utomstående kan förstå och använda planeringen. Idrott och hälsa för lärare åk 4-6 (1-30 hp).

IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 4-6, 30 HÖGSKOLEPOÄNG, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION FÖR SCHOOL YEAR 4-6, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en fristående kurs inom Beställd utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Utbildningsområde: Idrott Ämne: Idrott

Betygskriterier idrott och hälsa åk 6

Bedömningsmatris Idrott och hälsa åk 6 E C A Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefatta Rörelse motoriska grundformer r sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Eleven kan delta i lekar, innefattar sammansatta i Idrott och hälsa Åk6 1 (2) Idrott och hälsa Åk 6 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika (Åk 1 - 3 har inga kunskapskrav i LGR 11 när det gäller ämnet Idrott och Hälsa, utan får ett omdöme kring kunskapsutvecklingen som då siktar mot kunskapskraven i åk 6.) Planering Idrott o Hälsa åk F – 2 Läsårsplanering 2015/16 Godtagbara kunskaper utgår från Skolverkets omdömesmall och ÅK 6 kunskapskrav. Det finns inga värdeord i dessa godtagbara kunskaper i och med att det inte finns kunskapskrav för ÅK 3 i Idrott och hälsa. Elevers bedöms utifrån lärområden och årskursanpassat undervisningsinnehåll. (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet) … Idrott och hälsa åk 4-6 Skapad 2017-10-05 12:55 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg unikum.net. Matris i idrott och hälsa åk 4-6. Fågelbäcksskolan i Trelleborg.

Kurs: Hälsouppgift . Vecka 3-7 . Förmågor i fokus: • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang • Praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
P2 fågeln talgoxe

Betygskriterier idrott och hälsa åk 6

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet tolkar och konkretiserar vilka kunskaper elever ska kunna i relation till ett specifikt kunskapskrav i kursen idrott och hälsa 1.

Val av litteratur inom ett av följande teman: Bedömning och genus, bedömning och etnicitet, bedömning och funktionshinder. - Fagrell, Birgitta, Larsson, Håkan I kursplanen för idrott och hälsa står det att vi lärare ska arbete i tre olika arbetsområden; Rörelse, Hälsa och livsstil och Friluftsliv och utevistelser. När inlägg görs på hemsidan sorteras de efter något av dessa arbetsområden. På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa och livsstil.
Hexatronic group investor relations

Betygskriterier idrott och hälsa åk 6

barns- och ungdomars olika förutsättningar och motoriska utveckling. Exempel på moment som ingår är redskapsgymnastik, friidrott och skridskoåkning. Studenten tränar den egna förmågan att tillämpa aktuella styrdokument för främst grundskolan utifrån ämnet idrott och hälsa samt i att förhålla sig till dess mål och riktlinjer.

- Nät- och klubbspel/Tivoli. - Lekar/ Förändra lek (åk 6). Om du av någon anledning inte deltar fysiskt på idrotten och ska få godkänt på detta bedömning" så du är förberedd på vad som förväntas av dig i årskurs 6. på vad du vill lägga dig på för nivå gällande betygskriterierna E-A (inga garantier  av J Magnusson · 2012 — erbjudit inom betygsättning efter den nya ämnesplanen i Idrott och hälsa? Från och med hösten 2012 ska även årskurs 6 få betyg (Skolverket 2011b).

(Klicka på bilden så kommer du till dokumentet/filmen) ÅK 4-6 – Film ÅK 4-6 – Skriftligt stöd ÅK 7-9 – Film ÅK 7-9 – Skriftligt stöd Idrott och hälsa Kontakta oss

Idrott och hälsa kunskapskrav åk 6 Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Bedömningsstöd i årskurs 4–6. I det här bedömningsstödet får du genom både skriftligt och filmat material exempel på bedömningar i idrott och hälsa. Delar av kunskapskraven konkretiseras genom exempel och samtal mellan lärare.

Skolverket. Kursplan och betygskriterier i idrott och hälsa. Grundskolan.