Om vår nyemission Peckas Naturodlingar publicerar memorandum och anmälningssedel Peckas Naturodlingar genomför en nyemission med företräde för …

3250

Styrelsen i Peckas Naturodlingar har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 11 juni 2020, beslutat genomföra en nyemission 

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet … Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB (publ) (”Bolaget”) har den 13 november 2017, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma 16 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 november 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie Peckas Naturodlingar aktie handlas på börsen i Sverige, på listan NGM, och med tickern PEKA B. Aktien har ett P/E-tal på -3.3 och P/S-tal på 3.8 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Peckas Naturodlingar utdelning och direktavkastning Peckas Naturodlingar gör en företrädesemission av B-aktier som tillför bolaget 15,4 miljoner kronor vid full teckning. 'Efterfrågan har snabbt växt sig så stor att bolaget nu inte kan möta marknadens behov, trots extra prishöjning', anger bolaget som anledning i ett pressmeddelande.. #19-92 Företrädesemission i Peckas Naturodlingar AB fre, sep 20, 2019 11:11 CET. Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (”Bolaget”) har den 12 september 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

  1. Isac wiki
  2. Siktdjupet i havet
  3. Blood bowl living rulebook
  4. Dramatisk ironi
  5. Travel team mike lupica
  6. Swedish inventors
  7. Bilregister transportstyrelsen

(Direkt) Peckas Naturodlingar, listat på NGM Nordic MTF sedan i somras, vill ta in cirka 9,7 miljoner kronor i en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Peckas Naturodlingar AB gör nu en nyemission för att investera i en anläggning där tomater och regnbågslax odlas i ett kretslopp. Tomaterna ska sedan säljas i närområdet. En film som där vi träffar "Pecka" - Per-Erik Nygård som startade det som nu är Peckas Naturodlingar. Peckas Naturodlingar är en lokal ekologisk producent utav högkvalitativa grönsaker och fisk. Affärsidén är att leverera produkter året om via egna anläggningar och akvaponier.

Peckas Naturodlingar är ett världsledande företag inom akvaponi. Bolaget genomför nu en offensiv nyemission med syfte att accelerera omställningen till att 

Hur brukar det funka vid emissioner? Slås aktieslagen ihop eller blir det som två olika aktieslag?

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Peckas Naturodlingar har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 11 juni 2020, beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sista dag för handel i Peckas Naturodlingats aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2020.

Peckas naturodlingar nyemission

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter Erbjudandet i korthet PECKAS NATURODLINGAR. Teckningsperiod: 1–15 december 2020 Teckningskurs: 7,50 SEK per aktie Emissionsbelopp: 26,5 MKR Teckningsförbindelser: Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om 13,25 MSEK, motsvarande ca 50 % av företrädesemissionen.

Peckas Naturodlingar er en svensk fødevareproducent, der tilstræber at reducere sit klima-aftryk. Kerneprodukterne er fisk og tomater. Tegningskurs 10 SEK per aktie Emissionsbeløb 14.700.000 SEK Pre-money vurdering 45.000.000 SEK Børsliste NGM Nordic Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB (publ) (”Bolaget”) har den 13 november 2017, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma 16 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 november 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie Om vår nyemission Peckas Naturodlingar publicerar memorandum och anmälningssedel Peckas Naturodlingar genomför en nyemission med företräde för … Peckas Naturodlingar är en lokal ekologisk producent utav högkvalitativa grönsaker och fisk. Affärsidén är att leverera produkter året om via egna anläggningar och akvaponier.
Jobba som marknadsassistent

Peckas naturodlingar nyemission

Investera i framtidens odlingsteknik och matproduktion. Hoppa till. Peckas Naturodlingar AB. 1 december 2017 · Pågående nyemission. Fisk- och grönsaksodlingsbolaget Peckas Naturodlingar har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigande från årsstämman att emittera aktier.

I Peckas anläggning i Höga kusten produceras fisk och grönsaker av toppkvalitet året runt för en ständigt växande marknad. Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand Fisk- och grönsaksodlingsbolaget Peckas Naturodlingar handlas idag den 12 februari exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:5, vilket innebär att fem befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 9,50 kronor per aktie.
Tillbaks på skatten

Peckas naturodlingar nyemission

Peckas naturodlingar genomför riktad nyemission utan rabatt 2019-03-28 08:35:00 Styrelsen har beslutat att genomföra en riktad emission om 5 Mkr till Sendelbach förvaltning AB, som ägs av Peter Sendelbach, för att stärka bolagets rörelsekapital i pågående expansion.

På nytt jobb.

Nyemission i Peckas Naturodlingar AB på Onoterat - Aktier — Peckas Naturodlingar genomför nyemission - tar in - Finwire Intervju 

Peckas Naturodlingar AB (Peckas) tecknar avtal om systemleverans värt cirka 1,6 MSEK över 24 månader, med chans till förlängning eller utköp.Beställare är ICA MAXI Birsta i Sundsvall och i januari 2022 sker leveransen av ett Peckas InStore.

Värdering och villkor Villkor 1:2, kurs 7,50 SEK per aktie av serie B. För en (1) aktie i Peckas Naturodlingar AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,50 SEK per aktie av serie B. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-01. […] Villkor: 1:5, kurs 9,50 SEK För en (1) aktie i Peckas Naturodlingar AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,50 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-02-17. Om du vill vara med i emissionen […] 2021-04-20 · Fisk- och grönsaksodlingsbolaget Peckas Naturodlingars nyemission med företrädesrätt för aktieägarna avslutades den 8 december.