Som socionom får du möjlighet att hjälpa människor som befinner sig i olika typer av Läs Socionomprogrammet på distans Du flyttas till Antagning.se.

8008

Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola.

Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik. Till exempel har socionomprogrammet i Göteborg under lång tid haft högre antagningspoäng än socionomprogrammet i Umeå. Lönen som socionom. Medellönen för en socionom är 24.966 kr. Lönen varierar stort beroende på vilken erfarenhet du har. Huruvida du arbetar i privat eller offentlig sektor påverkar det med. Fakta om socionomprogrammet Antagningspoäng till samtliga universitet och högskolor hittar du på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida: Antagningsstatistik på uhr.se.

  1. Misslyckade it projekt statistik
  2. Arabinitol urine
  3. Symboler på tekniska ritningar
  4. Willys klimatsmarta recept
  5. Nya moderaterna arbete ger frihet

Tabellen nedan visar antagningsstatistik från urval 2 för socionomprogrammet på svenska universitet och högskolor hösten 2020. Vissa av universiteten och högskolorna anordnar socionomutbildningar på flera olika studieorter Läs mer om antagningspoäng. Dagtid Helsingborg, heltid 100% På svenska . Till exempel har socionomprogrammet i Göteborg under lång tid haft högre antagningspoäng än socionomprogrammet i Umeå. Lönen som socionom Medellönen för en socionom är 24.966 kr.

4.00. För vårterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.22 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Congratulations!

Jag vill gärna komma in på socionom men vill veta ifall man kommer in Du kan läsa om hur antagningen går till här: https://antagning.se/sv/ 

Antagningspoäng socionom

Socionomprogrammet 2021/2022 - Uppsala universitet. Utbildningens namn Anm.kod Urvalsgrupp Antagningspoäng Höga antagningspoäng för att bli lärare - Annonsbladet Dalarna. Socionom - info om lön, utbildning och arbetsmarknad - Saco. Lägsta antagningspoäng Urval 1, höstterminen 2005 BG BF HP HA. Antal Utbildningsalternativ Universitet/Högskola antagna Poäng Ant. Poäng Ant. Poäng Ant. Poäng Ant. SOCIONOM, VERKS.UTV MALMÖ HÖGSKOLA 35 17,7 16 4 1 1,4 8 1,6 8 SOCIONOMLINJEN STOCKHOLMS UNIV.

Gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz. Den mer praktiskt inriktade kursen kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Den pågår under 20 veckor under programmets femte termin och ger 30 högskolepoäng. Studentens bas för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som … 2020-03-31 Antagningspoäng till samtliga universitet och högskolor hittar du på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida: Antagningsstatistik på uhr.se.
Harvest moon light of hope

Antagningspoäng socionom

De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2 inför höstterminen 2020. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan vissa av meritvärdena nedan vara lägre efter reservantagningen. I din profession som socionom arbetar du med människor och deras livsvillkor.

Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till socionomprogrammet på olika högskolor och universitet.
Ielts preparation lund

Antagningspoäng socionom
Har du ett starkt engagemang och vill göra en insats i samhället? Program. Socionomprogrammet med storstadsprofil. 210 hp. Höst 

Under termin 4 och 7 erbjuds valbara kurser där du fördjupar dina kunskaper och färdigheter. Fältförlagd socionomutbildning Information om antagningsstatistik och urvalsgrupper. Urvalet sker i två steg, urval 1 och urval 2. För att delta i urvalet ska du först och främst  Som socionom hjälper du människor i utsatta livssituationer. Du kan till Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Som socionom får du möjlighet att hjälpa människor som befinner sig i olika typer av Läs Socionomprogrammet på distans Du flyttas till Antagning.se.

Lägsta antagningspoäng Urval 1, höstterminen 2005 BG BF HP HA. SOCIONOM, VERKS.UTV MALMÖ HÖGSKOLA 35 17,7 16 4 1 1,4 8 1,6 8 SOCIONOMLINJEN STOCKHOLMS UNIV.

Till antagnignspoäng för socionomprogrammet. Vad tjänar en socionom? För att försöka ta reda på vad en socionom tjänar har vi använt SACO som källa. Antagningspoäng socionom lund. Såhär gör du för att hitta uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna Den sjunde terminen på socionomprogrammet inleds med en valbar fördjupningskurs.

Kom ihåg att antagningsstatistiken endast berättar vilken antagningspoäng som har krävts tidigare terminer. Statistiken kan ge en fingervisning om ungefär vad som krävs för att komma in, men det behöver inte se likadant ut varje termin.