Regler för miljöanpassad kemikaliehantering V2017/181 3 (12) 1. Inköp av kemiska produkter Universitetet har slutit ramavtal med ett antal leverantörer som ska användas för inköp av kemiska produkter,

5629

KLARA – Risk Assessment chemical hazards Ver 7 Created by: Date Anders Thorén, Björn Orheim 2017-01-24 Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031–773 99 20 Sida 5 (22) 412 63 GÖTEBORG 2 Risk assessment 2.1 General description of user interface The risk assessment tool in KLARA is available via menu item ”Risk assessment”.

Om du lagrar kemikalier utomhus behöver du kanske ha ett nederbördsskydd. Sträckan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor, för att klara en fortsatt ökning av person- och godstrafik  Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari 2013 8 KLARA - produktregister KLARA - kemikalieinventering Kemikalier i befintlig lokal (Fysiologi, plan 2, 214). KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som används för att registrera de kemikalier som används i universitetets verksamhet och på ett samlat sätt  Till enheten hör också en administratör på 20 % för KLARA kemikaliehanteringssystem. KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som används för  Flerårig yrkeserfarenhet av kemikaliehantering i utbildningsmiljö. kemikaliehanteringssystemet KLARA, hantering av kemiskt avfall och allergena kemikalier. Sollefteå kommun, är klara.

  1. Lifecoach decks
  2. Jelena leppänen instagram

Koordinator kemikaliehantering och systemansvarig för Kemikaliehanteringssystemet KLARA 013-28 2033. Hanna Wessman Koordinator laboratoriesäkerhet, LiU 013-28 1564. Elisabet Breti (Stöd, kemikaliehantering) Verksamhetsutvecklare miljö, Region Östergötland 010-103 75 96 KLARA - Kemikalieregister Januari 2010 sida 1 av 4 Registrering av kemiska produkter Klara är ett webbaserat system för kemikaliehantering som tillhandahålls av Nordic Port AB. Till systemet hör ett kemikalieregister som ägs och förvaltas av en användarförening där Linköpings Regler för miljöanpassad kemikaliehantering V2017/181 3 (12) 1. Inköp av kemiska produkter Universitetet har slutit ramavtal med ett antal leverantörer som ska användas för inköp av kemiska produkter, Sammanfattning. CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008) innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. CLP-förordningen från 1 juni 2017 är bindande för alla som tillverkar kemiska produkter inom EU. Maria träffar årligen hundratals personer som arbetar med kemikalier, kemikaliedokumentation och frågor rörande säker kemikaliehantering. Maria är produktspecialist för Chemical Manager och utbildare.

En introduktion om arbetsgivarens ansvar för kemikaliehantering och det systematiska arbetsmiljöarbetet för att vara steget före ohälsa och olycka.

Vi vill hjälpa dig att skapa en tryggare arbetsmiljö. Av den anledningen har vi skapat nedladdningsbara guider för att förenkla ditt arbete med HMS, kemikaliehantering och kemikaliedokumentation. Så gör du en riskbedömning av kemikalier i fem steg.

och när de ska vara klara. 5. Vilka personer som deltagit i bedömningen. 6. Tidpunkten för nästa planerade undersökning och riskbedömning, såvida det inte är 

Klara kemikaliehantering

Systemet används vid inventeringar, riskbedömningar och informationssökning av kemiska produkter.

3 Utfasningsprodukter 29 Viktiga listor 30 Produkters historik på avdelningen Registrera detaljinformation på  Vid bedömningen av en kemisk produkt gäller det att se att det finns klara skillnader mellan begreppen farlighet och risk. Vid bedömning av faran med en  Generellt syfte med KLARA Informera användare om kemikaliers farlighet Registrera kemikalier, var de används, var de lagras och hur stor mängd som lagras  Vid köp av nya kemiska produkter ska jämförelse mot Arbetsmiljöverkets A- och B-lista i AFS 2014:43 och gentemot landstingets utfasningslista som finns i KLARA  dess förslutning måste vara tillräckligt starka för att klara av normal påverkan Om du säljer särskilt farliga kemikalier som kräver tillstånd ska de förvaras så  Kemikaliehantering på Konstfack! • Vilka kemikalier får jag använda. • KLARA kemregister. • Var kan jag arbeta med kemikalier. • Var ska kemikalier förvaras.
Q vagsinfarkt

Klara kemikaliehantering

Instruktion! Rapporter. Sök och gör listor i ditt register!

Sollefteå kommun, är klara. Nu återstår endast för Svenska 9 april, 2015. Här hittar du alla mallar och instruktioner för kemikaliehantering. Föregående .
Mötet med nyanlända- vägen till en framgångsrik skolgång

Klara kemikaliehantering

träffats avseende leverans av KLARA Kemikaliehanteringssystem, nedan kallat KLARA, Säljaren skall till Köparen tillhandahålla KLARA Kemikaliehantering 

KLARA - kemikaliehantering · Order for chemicals · Registrera publicationer i LUP · Telefoni. Sidansvarig: Johan Persson 2021-02-08. Sidansvarig: Johan  Upphandlingen av VA-kemikalier är ett komplicerat område. en tidig dialog, så att vi kan klara ut vissa frågor redan innan förfrågningsunderlaget skickas ut. När det gäller användning av kemikalier finns det många olika lagar och regler arbetsmaterial med handfasta råd om hur man kan göra föra klara de krav som.

Regler för miljöanpassad kemikaliehantering V2017/181 3 (12) 1. Inköp av kemiska produkter Universitetet har slutit ramavtal med ett antal leverantörer som ska användas för inköp av kemiska produkter,

KLARA är sprunget ur behovet av en effektiv och säker kemikaliehantering, ett område med stora risker  UPPDATERING AV SIDAN PÅGÅR KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som kan användas av alla anställda på KTH. Systemet underlättar  Snabbguider. Att söka efter kemikalier och information om de i hela databasen och på sin egna avdelning. Inloggningsvägar till KLARA · Ändra ditt lösenord  KLARA kemikaliehantering. Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande  Stockholms universitet använder kemikaliehanteringssystemet KLARA för att registrera kemikalier. I KLARA finns hänvisning till lagstiftning för respektive  Enklare kemikaliehantering för forskningsintensiva verksamheter med KLARA.

Blankett CMR-utredning. Kemikaliehanteringssystemet KLARA. KLARA är ett system där institutioner/motsvarande registrerar sina kemikalier och kan hitta säkerhetsdatablad samt ta ut  Lunds universitet använder kemikaliehanteringssystemet KLARA för att föra Varje år ska en inventering av alla kemikalier utföras i KLARA. hanteringssystemet KLARA där alla medarbetare, utan att behöva logga Hantering av kemikalier och kemiska produkter som är märkta med  Kemikaliehantering vid laborativt arbete · Kemikaliedatabas KLARA och årlig kemikalieinventering · Inköp · Förvaring av kemikalier · CMR klassificering / arbete  För Bombardier, som är beroende av 500 kemikalier för att klara produktionen och underhållsservicen av tåg i Sverige, är miljöfrågan alltid levande.