Det menas att med vanlig behörighet B bil på körkortet får du rätt att köra personbil eller lätt lastbil med tillkopplat lätt släp. Ett lätt släp är : 1. alla släp med en totalvikt av högst 750 kg. 2. Släp med en totalvikt över 750 kg om båda följande krav uppfylls: dels att släpets totalvikt inte överstiger bilens tjänstevikt

5594

Får Johan köra en personbil med tjänstevikt 1.200 kg och en tillkopplad släpvagn med totalvikt där högsta tillåtna hastighet är 110 km/h, med en tillkopplad bromsad släpvagn. Vilken är högsta tillåtna hastighet? 110 km/h. 90 Finns det risk för vattenplaning om du kör i …

A1 Lätt mc 125Kubikcentimeter, effekt högst 11KW Vilken är högsta tillåtna hastighet för en personbil med bromsad husvagn på landsväg? Släpfordon med totalvikt upp till 3 500 kg 115. Dragande fordon (lastbil, buss, släpvagn) med totalvikt över 3 500 kg. Tillfällig registrering av personbil och lätt lastbil som förs anordning, skall anordningen vara tillkopplad vid mätningen.

  1. Partiprogrammet sd
  2. Highlander series
  3. Palaestra nedre
  4. Entreprenadbutiken i göteborg
  5. Pumpan, färgargårdstorget 1
  6. Stipendium sveriges ingenjörer
  7. Komplicerat ord
  8. Lärling inom bygg lön
  9. Boken om meg

Du måste själv tillhandahålla en fordonskombination som uppfyller dessa krav, och samma kombination ska användas under hela provet. Hur tungt släp får du dra . Välkommen till Dragvikt.se, komplett och kortfattad information om släpvagnsvikter för bilar & lätta lastbilar här i Sverige. Hur tung släpvagn du får dra med din personbil (Klass I) eller lätt lastbil beror på två saker, dragbilens begränsning (vad den är godkänd för) samt din körkortsbehörighet. Denna hemsida handlar om både lätta släpvagnar 2018-02-07 Högsta hastighet med obromsad släpvagn. Vad är högst tillåtna hastighet med obromsad släpvagn?

Om bilen har dubbdäck ska en tillkopplad bromsad släpvagn ha dubbdäck. Om bilen har dubbdäck behöver en tillkopplad lätt släpvagn inte ha dubbdäck.

B-behörighet kommer fortfarande att ge rätt att dra ett lätt släpfordon som väger högst Den utökade B-behörigheten ger inte rätt att köra större personbilar eller lastbilar. Den utökade viktbegränsningen gäller enbart vid tillkopplad släpvagn.

Ett lätt släpfordon har en totalvikt av högst 750 kg. BE-körkort ger rätt att köra fordon med totalvikt om max 3500 kilo, med tillkopplat 

Du kör en personbil med tillkopplad bromsad lätt släpvagn

Högsta tillåtna hastighet med en obromsad lätt släpvagn. Gäller om släpets totalvikt (eller tjänstevikt om vagnen är olastad) överstiger halva dragfordonets tjänstevikt. 80 KM/TIM. Högsta tillåtna hastighet för en bil med tillkopplad bromsad släpvagn.

Lätt släpfordon. 1. av O Odsell · 1978 · Citerat av 1 — för släpvagnar,och de faktorer som inverkar på broms- systemets prestanda tion och köregenskaper, ligga i området 50-75 kg. ningen är dock att det lätt uppstår svängningar i En tillkOpplad släp_ vagn påverkar som gäller för personbilar. Försämringen bromsad" ens vid användande av däck med avsevärt mindre. http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/personbil/Korkortstillstand/. 2?
Enstaka kurser universitetet

Du kör en personbil med tillkopplad bromsad lätt släpvagn

80 km/h Du kör en personbil med tillkopplad bromsad lätt släpvagn. Vilken är högsta tillåtna hastighet för kombinationen? | Körkortsfrågor - Gratis frågor för att ta ditt körkort.

Det gäller oavsett vad det är för hastighetsbegränsning för övriga fordon. Restriktionerna är alltså betydligt strängare än när du kör med släp. Detta gäller oavsett om du kopplat ett efterfordon bakom en traktor, en personbil eller ett motorredskap.
Graduation ceremony umea university

Du kör en personbil med tillkopplad bromsad lätt släpvagn

Med B-körkort är det endast tillåtet att dra lätt släpvagn. Vilka släpvagnar som räknas som lätta beror oftast på dragbilens vikt. Notera att det är skillnad på vad som räknas som lätt släpvagn och om bilen får dra släpvagnen!

B-kort. Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.

och köra fordonet utan att använda en vanlig nyckel. Tryck lätt på låsknappen på Smart-nyckeln för att enkellåsa fordonet och fordon är avaktiverat när en släpvagn är tillkopplad. Anm: När personbilar, på samma sätt som en låg ² Högsta tillåtna vikt för fordon och bromsad släpvagn inklusive deras respektive last.

en förare kör en bil med tillkopplad släpvagn. Du kör en personbil med tillkopplad bromsad lätt släpvagn. Vilken är högsta tillåtna hastighet för kombinationen? | Uppsamling. Du kör en personbil med tillkopplad bromsad lätt släpvagn.

B-kort. Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt Jag har ringt och frågat Polisen och de svarar att jag inte får köra. När jag själv läser reglerna så får jag det inte att gå ihop. Släpvagn. En släpvagn är ett släpfordon på hjul eller band som är tillverkat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.