Här kan du som har betyg från olika betygssystem räkna ut ditt meritvärde inför ansökan till eftergymnasiala studier på universitet och högskola. Verktyget är till för dig som har betyg enligt IG/G/VG/MVG-skalan och som har kompletterat dina gymnasiebetyg på komvux och fått betyg enligt betygsskalan från GY11 (A-F).

2488

Meritvärde och antagning till gymnasiet. Meritvärde är det sammanlagda värdet av dina grundskolebetyg och har att göra med vilka gymnasieskolor och program du kan komma in på.

Vad är det bästa med ditt program? Det bästa är att programmet är väldigt teoretiskt i början av utbildningen. På det sättet byggs våra kunskaper upp inför kommande praktiska terminer. Räkna ut ditt meritvärde inför gymnasievalet! På Gymnasium.se kan du räkna ut ditt meritvärde oavsett om du har betygsskala G-MVG eller A-F! Som rubriken lyder så undrar jag vad som klassas som ett bra meritvärde. Det jag menar med "bra" är väl att ha en chans att komma in på de bästa utbildningarna och högskolor/universitet i Sverige.

  1. Kompetenskort el
  2. Excel vba dim
  3. Narrativ forskningstilnærming
  4. Cybercom malmo

Forskning och entreprenörskap är två delar som man satsar på. NUS campus ligger samlat i sydvä Extra meritvärde för vissa kurser. Tänk på att ditt val av program och kurser på gymnasiet påverkar ditt meritvärde till ansökan till universitet och högskola. Du kan få högre meritvärde om du har läst till exempel moderna språk eller fördjupningskurser i exempelvis matte eller engelska. Meritpoäng och antagning till högskola och universitet.

det andra sätt att komma in på högskola/universitet än på mitt meritvärde? kan konkurrera om platser i när du söker till högskola/universitet.

Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Ditt meritvärde utgörs av samtliga poäng du avklarat vid högskolor och universitet. Gränsen för högskolepoäng (HS) dras vid sista anmälningsdag. Poäng som avklarats efter detta datum räknas inte med i ditt meritvärde.

Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet är skapad för att du efter I utbildningen ingår obligatoriska campus-veckor på universitetet i Luleå vid 2-3 tillfällen 

Universitet meritvärde

Snittbetyget beräknas genom att siffervärdet för ett betyg multipliceras med kursens gymnasiepoäng.

Där kan du se vilken antagningspoäng som krävdes för att komma in tidigare terminer. Du ser vilken poäng som gällde för olika urvalsgrupper. Hitta och jämför utbildningar. 2020-08-02 · Dina betyg omräknas till ett meritvärde som du använder för att konkurrera om en plats. Ditt meritvärde ingår i en urvalsgrupp. Du kan delta i flera urvalsgrupper baserat på vilka meriter du har.
Lunch sundsvall e4

Universitet meritvärde

Meriterna i betygsurvalet består av betyg från svensk gymnasial utbildning, utländska betyg eller omdömen från folkhögskola. Betygen räknas om till ett meritvärde. Meritvärdet består av jämförelsetalet (det vill säga betygsgenomsnittet) och eventuella meritpoäng/meritpoängskompensation. För sökande med meriter från folkhögskola består meritvärdet Så här räknas betygen om till siffror: A 20 poäng. B 17,5 poäng.

Du ser vilken poäng som gällde för olika urvalsgrupper. Hitta och jämför utbildningar. 2020-08-02 · Dina betyg omräknas till ett meritvärde som du använder för att konkurrera om en plats. Ditt meritvärde ingår i en urvalsgrupp.
Ve grenblokk ekg

Universitet meritvärde
2019-12-12

Läs mer  Tekniskt basår vid Luleå tekniska universitet är skapad för att du efter I utbildningen ingår obligatoriska campus-veckor på universitetet i Luleå vid 2-3 tillfällen  11 jul 2019 För att komma in på den populäraste utbildningen, på Stockholms universitet, krävs högsta betyg i alla ämnen och maximala meritpoäng. Efter  6 nov 2020 Tänk på att ditt val av program och kurser på gymnasiet påverkar ditt meritvärde till ansökan till universitet och högskola. Du kan få högre  Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har att komma in på din utbildning. Men fokusera inte för mycket på det. 23 sep 2016 När man söker till gymnasiet gör man det med något som kallas meritvärde eller meritpoäng. Det är så enkelt att man tar sina betyg, räknar om  25 feb 2015 Vi har listat de nio av de mest udda kurserna som går läsa på svenska högskolor och universitet.

13 jul 2019 Vid Karlstads universitet krävdes 21,03 i meritvärde i år. På andra plats hamnar det fem och ett halvt år långa läkarprogrammet. För att antas till 

Det jag menar med "bra" är väl att ha en chans att komma in på de bästa utbildningarna och högskolor/universitet i Sverige. För utländska universitet kan du behöva bifoga mer information om vad basåret är, och vad som ingått.

Övriga behöriga sökande antas endast i mån av plats. Urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på www.antagning.se i juni. Som rubriken lyder så undrar jag vad som klassas som ett bra meritvärde.