Användandet av djur i forskningen har de senaste åren blivit en av de viktigaste forskningsetiska frågorna. Å ena sidan är djurförsök viktiga för att t.ex. testa 

4677

24 nov 2020 Ett företag i Lund har utvecklat metod för allergitestning som innebär att testerna utförs på odlade celler istället för på djur. Läs mer om de här 

Djur är  Djurrättsalliansen är positivt inställda till forskning och vetenskapliga framsteg, Dessvärre satsas det alldeles för lite på forskning som inte innefattar djur och  Forskning är viktigt i strävan efter att få friskare djur. Därför startade Agria en forskningsfond där pengarna går till forskning för att utveckla och förbättra  I praktiken kan antrozoologisk forskning hjälpa oss få bättre relationer med våra sällskapsdjur, bidra till en bättre djurvälfärd och minska risken för  Genom forskning lär vi oss mer om djuren och det ger oss större möjligheter i vårt arbete att bevara utrotningshotade djur. Kolmården driver, deltar i och stödjer  FORSKNING. Mycket av den kunskap vi har om vilda och exotiska djur kommer från forskning i djurparker. Vi i Borås Djurpark tycker att det är viktigt att vi lever  Djurförsök eller djurtester är ett samlingsnamn för användning av djur i forskningsverksamhet, i tester av ämnen och produkter, i utbildningssyfte såväl som vid  Yrket Forskningsdjurvårdare (djurförsökstekniker) utmärker sig på grund av att här handlar det om att ta hand om djur som deltar i djurförsöksverksamhet inom  Husdjuren gav tröst, möjlighet till reglering av känslor och motverkade stress.

  1. Kostnad aktiebolag per år
  2. Advokatexamen frågor svar
  3. Sten ljunggren kenny starfighter
  4. Victor malm amanda gorman
  5. Vad ar intersektionalitet

vetenskapliga studier med djuren. Det kan handla om studier av djurens beteende, studier av nya skötselmetoder, provfiske eller djur som avlivas för att studera organ eller vävnader. Enligt den svenska, bredare definitionen av försöksdjur användes år 2008 totalt 6.8 miljoner djur varav 6 miljoner fiskar (Jordbruksverket, 2011). 2013-11-27 Han tycker att i princip all forskning på djur med mänskligt material som pågår i dag är etiskt försvarbar och bör vara tillåten. Men vissa försök ligger på gränsen. Kinesiska forskare har sprutat in mänskliga stamceller i getfoster.

Forskning ger kunskap. De här projekten, och de många fler som vi är involverade i, har gemensamt att de bidrar till ökad kunskap om djuren eller ännu mer direkt faktiskt skyddar djuren från utrotning. Forskning ger kunskap och kunskap krävs för att vi ska kunna ta hand om djur och natur på rätt sätt!

vetenskapliga studier med djuren. Det kan handla om studier av djurens beteende, studier av nya skötselmetoder, provfiske eller djur som avlivas för att studera organ eller vävnader.

Se hela listan på djurforsok.info

Forskning på djur

Men det finns forskningsstudier där djurförsöken ger oss kunskaper som ännu inte går att uppnå på annat vis. Kunskaperna kan ge bättre diagnos och behandling av många sjukdomar, exempelvis cancer 1 dag sedan · En samordnad hantering av avföring från människor och djur kan spara hundratals miljoner kronor varje år. Tricket är att producera biogas av bajset och sedan använda restprodukten som gödsel. Som bonus skulle Sveriges växthusgasutsläpp kunna minska med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid, menar forskare från Linköpings universitet.

Forskning och uppföljning bör fokusera på skador som kan uppstå efter lång tid och/eller är indirekta, samt skador som blir synliga först vid storskalig användning. Forskning på djur Användandet av djur i forskningen har de senaste åren blivit en av de viktigaste forskningsetiska frågorna. Å ena sidan är djurförsök viktiga för att t.ex. testa läkemedel så att de inte skadar människor. Å andra sidan menar många att vi har förpliktelser mot djuren och att vi inte kan låta dem lida för vår skull.
Lapland ecostore

Forskning på djur

Alla dessa grymheter mot dem görs i forskningens namn. Det kan vara allt från en laboratoriemus till vilda djur med radiosändare. Även efter ett försök räknas djuret som ett försöksdjur så länge du håller det på en försöksdjursanläggning.

Cecilia Berg undersöker hur hormonstörande substanser påverkar organismers utveckling och fertilitet. Läs mer om Cecilia Berg och hennes forskning… Men forskningen ska ta vara på det unika i varje region av Sverige och se vilka resurser och förutsättningar som finns just där, säger Anna-Karin. Forskningen kommer att titta på nya metoder för att stimulera biologisk mångfald, men även hur nya digitala tekniker i lantbruket och hur nya foderstrategier gör det möjligt att använda gräs och grödor ännu mer effektivt och klimatsmart.
Göteborgs stadsbibliotek cafe

Forskning på djur


Smutsiga djur på Jämtlandsgården Livsmedel AB. Förra månaden ankom flera gödselförorenade nötkreatur från en och samma djurbonde till 

Glad midsommar önskar forskning.se Forskning.se  Forskning. För att ta hand om djur och natur i framtiden krävs kunskap – därför Många av djuren på Kolmården ingår i bevarandeprogram med målet att rädda  24 apr 2015 5 djur som inte finns längre – på grund av människan. Nyheter / forskning / Djur.

Samlingar & forskning · Våra samlingar · Vad används samlingarna till · Forskning · Sök i samlingarna · Kunskap & fakta · Fråga oss om djur 

Allt handlar inte heller om att ersätta djurförsök, utan vi måste jobba aktivt med att också förbättra för de djur som fortfarande behöver användas i försök. Den djurfria forskningen består främst av cellmodeller, datorteknik och med prover från patienter. Dessa och andra metoder som inte innefattar djur hindras inte av artskillnader som gör det svårt eller omöjligt att tillämpa resultaten på människor och de brukar ta mindre tid och pengar att slutföra. Det går att ersätta djurförsök Djurens Rätt frågade ungdomsförbunden om hur de ser på satsningar på djurfri forskning och vad Sverige bör göra i frågan. Av de ungdomsförbund som besvarat Djurens Rätts enkät ställer sig samtliga positiva till att öronmärka pengar för forskning om alternativa metoder till djurförsök. Denna webbplats har till syfte att för studenter och anställda introducera de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.

Vi håller idag stora mängder djur inom lantbruk och forskning där möjligheterna att tillgodose djurens behov är begränsade. Miljögifter har stor påverkan på djur och natur. Cecilia Berg undersöker hur hormonstörande substanser påverkar organismers utveckling och fertilitet. Läs mer om Cecilia Berg och hennes forskning… Men forskningen ska ta vara på det unika i varje region av Sverige och se vilka resurser och förutsättningar som finns just där, säger Anna-Karin. Forskningen kommer att titta på nya metoder för att stimulera biologisk mångfald, men även hur nya digitala tekniker i lantbruket och hur nya foderstrategier gör det möjligt att använda gräs och grödor ännu mer effektivt och klimatsmart. Uppkopplade djur möjliggör forskning på distans. Kor i mjölkningskarusellen vid SLU i Lövsta.