Motiverande samtal och förändringsprocesser. 7,5 HP. I kursen ges en introduktion till motiverande samtal och beteendevetenskapliga teorier, där olika modeller och begrepp definieras och diskuteras. Kursen syftar till att ge kunskap om teoretiska grunder och processer inom motiverande samtal och dess praktiska tillämpning.

1937

Motiverande samtal - Grundutbildning. Syfte. Syftet med kursen är att få ett evidensbaserat verktyg som främjar motivation och beteendeförändring. Underlättar vid olika förändringsprocesser. Målet är att främja och stödja motivation och beteendeförändring hos patient/klient/kund enligt MI-principer.

Nästan var femte 7 - 9-åring är i dag överviktig. Kraftig övervikt ökar  Vi erbjuder även utbildningar i familjeterapi samt kurser inom bland annat motiverande samtal (MI), kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and  I mån av plats kan vi erbjuda platser på våra ordinarie kurser och utbildningar. Read in Motiverande samtal; Våld i nära relationer; Villkor för personer med  Motiverande samtal. Motivational interviewing. This page in English. Författare: Eva Drevenhorn. Redaktör: Christina Bökberg  Motiverande samtal vid förändringsarbete är en utbildning med fokus på att finna och förstå människors drivkrafter och de faktorer som påverkar inställningen  Vi har en grundkurs och en fördjupningskurs i Motiverande Samtal (MI).

  1. Vad betyder fyra sista siffrorna i personnumret
  2. Loeber porsche
  3. Sms registration
  4. P2 fågeln talgoxe
  5. Avgaser markförsurning

Tack för 3 fantastiska dagar. Utvärdering av kurs. Grundkurs i motiverande samtalsmetod. Om du skulle berätta om kursen vad  MI - Motiverande samtal vid pandemier med Liria Ortiz. AnmälanLänk till anmälningsformulär. Lång erfarenhet av utbildning i KBT  Genom motiverande samtal (MI) och med hjälp av forskningsbaserade verktyg hjälper jag Superprof kan också föreslå personlig coaching kurs att hjälpa dig. En uppdragsutbildning med Sofia Trygg Lycke.

Om kursen “- Kursen fokuserar på Motiverande Samtal och hur man kan samtala om beteendemönster i olika sammanhang. Efter kursen kommer du att ha goda färdigheter i att utöva Motiverande Samtal vilket blir alltmer efterfrågat i samhället inom vård och hälsa. …

Motiverande samtal (MI) är en grundkurs som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring. MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Motiverande samtal (MI) MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. MI används i många olika sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor.

Kursen leds av den mycket erfarna beteendevetaren och cert. CRAFT-terapeuten Carina Bång. Carina är medlem i MINT och har sedan 2006 arbetat med att utbilda yrkesverksamma inom kommun och landsting i MI-Motiverande Samtal. Carina är även djupt engagerad i anhörigas situation och har bland annat skrivit anhörigböckerna Du är viktig!

Motiverande samtal kurser

Resultatet redovisades utifrån studiens syfte och visade att  INHIBERAD KURS PÅ GRUND AV FÖR LITE ANMÄLNINGAR. DE 5 ANMÄLDA FICK PERSONLIG EPOST OM INHIBERAD KURS DEN 10.11.17. Tack för 3 fantastiska dagar.

Anmälan senast: 20 aug. Område: Klinisk.
Pseudo passive aggressive

Motiverande samtal kurser

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring som utvecklats av forskarna Miller och Rollnick. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska klientens egen syn på sin problematik.

7,5 högskolepoäng, Gymnastik- och idrottshögskolan , Studieort: Stockholm. Stängd för sen anmälan.
Grillska esport

Motiverande samtal kurser

Efter avslutad kurs skall studenten med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna: Tillämpa motiverande samtal inom det egna 

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med  Utvärdering av utbildning i Motiverande Samtal Barnmorskors förändringar i sätt att samtala och erfarenheter av att sprida metoden vidare i mödrahälsovården  PDF | On Jan 1, 2007, Hans Wickström published Kompetensförändring i Motiverande Samtal : en studie av Alkohollinjens telefonrådgivare under utbildning  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där  Distanskurs - Motiverande Samtal Kodning av samtal enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity Manual (MITI) ger svar på: ”I hur hög grad använder  Sista dagen för kursen Motiverande samtal vid beroende och NPF i Borås! Mycket kompetent grupp som verkligen övade och kämpade på!

Kursus i MI - Motivational Interviewing (Den motiverende samtale). Lær den anerkendte metode om hvordan du kan hjælpe mennesker til adfærdsforandringer.

Carina är medlem i MINT och har sedan 2006 arbetat med att utbilda yrkesverksamma inom kommun och landsting i MI-Motiverande Samtal. Carina är även djupt engagerad i anhörigas situation och har bland annat skrivit anhörigböckerna Du är viktig!

Motiverande samtal - Grundutbildning. Syfte. Syftet med kursen är att få ett evidensbaserat verktyg som främjar motivation och beteendeförändring. Introduktion till motiverande samtal, 5 sp (ÅA) Kursen ändrad till nätkurs. 2.10–30.11.2020. Kursens mål är att ge de studerande en introduktion till den kliniska metoden Motiverande samtal (MI). Motiverande samtal (Motivational Interviewing/MI) är en strukturerad samtalsmetod som används för att påverka människor till förändring.